Regimurile Speciale de TVA în 2013

Informatii despre regimurile speciale TVATaxa pe Valoare Adăugată (TVA) există în România din iulie 1993 (odată cu trecerea la economia de piață). De atunci a oscilat între 18% și 22%, stabilizându-se pentru o perioadă lungă la 19% (pentru un istoric detaliat despre evoluția cotelor TVA, click aici). Din 2010 TVA-ul este de 24%.

Mai există și o cotă redusă de TVA, de 9%, care se aplică în următoarele cazuri: servicii și produse culturale, educaționale, medicale și cazarea în hoteluri, pensiuni etc.

Fiind un impozit de consum, cel care suporta această taxă este de fapt consumatorul final sau persoanele juridice care nu sunt plătitoare de TVA (și prin urmare nu au posibilitatea recuperării sau deducerii acestuia). Intreprinderea are rolul de a colecta și vărsa la bugetul statului taxa pe valoarea adaugată.

Regimurile speciale de TVA

TVA-ul este o taxă universală, dar există și excepții – aceste excepții se numesc regimuri speciale de TVA. Codul fiscal cu normele de aplicare pe 2013 ne spune că există 5 astfel de regimuri speciale de TVA. Regim special înseamnă că anumite bunuri sau servicii sunt scutite total sau parțial de la plata taxei pe valoarea adăugată.

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

 • dacă cifra de afaceri este sub 65.000 de Euro pe an, firma poate aplica pentru scutirea de taxa (regim special de scutire)
 • (vezi Articolul 152 din Codul Fiscal)

Regimul special pentru agențiile de turism

 • unde baza de impozitare a serviciilor este marja de profit realizată prin vânzarea serviciior respective (TVA aferent marjei)
 • (vezi Articolul 152-1 din Codul Fiscal)

Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități

 • unde baza de impozitare a produselor este marja de profit realizată prin vânzarea produselor respective (TVA aferent marjei)
 • (vezi Articolul 152-2 din Codul Fiscal)

Regimul special pentru aurul de investiții

 • unde următoarele operațiuni sunt scutite de taxă: livrările, achizițiile intracomunitare și importul de aur de investiții, inclusiv investițiile în hârtii de valoare; și serviciile de intermediere în livrarea de aur de investiții (regim special de scutire)
 • (vezi Articolul 152-3 din Codul Fiscal)

Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

 • persoanele juridice care nu au un sediu fix, nu sunt stabilite în UE, nu sunt înregistrate în UE în scopuri de TVA și care prestează servicii electronice consumatorilor finali din UE (regim special de scutire)
 • servicii electronice în acest context înseamnă: construirea de site-uri web și mentenanță; software; furnizarea de imagini, texte, informații, baze date date, muzică, filme, jocuri, emisiuni; servicii de învățământ la distanță
 • (vezi Articolul 152-4 din Codul Fiscal)

Atunci când emiți o factură pentru servicii sau produse care se încadrează într-una din categoriile de mai jos, din contul firmei pe factureaza.ro alege regimul special care se aplică în cazul respectiv. Și la final, câteva resurse utile pe aceeași temă:

cum emit facturi cu TVA

cum activez opțiunea plata TVA la încasare

regimul TVA la facturile externe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *