GDPR și dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Drepturi… drepturi… e bine când vorbim despre drepturi, iar GDPR-ul se pare că asta înseamnă: drepturile persoanelor fizice de a avea cât mai mult control asupra datelor personale. Datoria companiilor este să implementeze ceea ce prevede Regulamentul, pentru a vă proteja cât mai bine posibil datele cu caracter personal.

Unul din drepturile oferite de GDPR, este cel de ștergere a datelor. Să vedem mai pe larg la ce se referă. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, atunci când:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • persoana vizată se opune prelucrării
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil

Este bine de știut faptul că un copil trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a fi legală prelucrarea datelor lui, în mod contrar, fiind nevoie de consimțământul celui care răspunde de copil.

Nu se aplică drepturile enumerate mai sus, în cazul în care este necesară prelucrarea pentru:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, prin ștergere se bănuiește că va fi imposibilă sau va afecta grav  realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Ștergerea datelor la factureaza.ro

După cum am menționat și în alte articole, factureaza.ro are ca și clienți doar persoane juridice, dar facem tot ce putem pentru a-i ajuta pe abonații noștri să respecte GDPR-ul în relație cu persoanele vizate de datele lor.

Ca și persoană fizică poți lua legătura direct cu operatorul – abonat factureaza.ro – care are posiblitatea de a șterge toate datele despre tine… dacă sunt probleme ne poți contacta și îl ajutăm  să șteargă ceea ce trebuie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *